Giới thiệu / Giới thiệu chung
Giới thiệu về Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2003 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên (Đại học Hồng Đức) và Trung tâm bồi dưỡng Giáo dục Thanh Hóa (Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa). Bao gồm 2 cơ sở với tổng số 44 cán bộ giáo viên và 4 phòng chuyên môn (Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Quản lý - Đào tạo, Phòng Bồi dưỡng Nâng cao trình độ và Phòng Ngoại ngữ - Tin học).
Giới thiệu Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa
Hôm nay:
663
Hôm qua:
1069
Tuần này:
6632
Tháng này:
19575
Tất cả:
2241963