Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Thanh Hóa được thành lập năm 2003 trên cơ sở sáp nhập ba đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý; Trung tâm Giáo dục Thường xuyên...          Chi tiết...
Một số Biện pháp quản lý các lớp liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa
Cập nhật lúc: 11:04 AM ngày 10/07/2013

Trong công tác Giáo dục, người GVCN lớp có vai trò quan trọng trong việc giáo dục toàn diện học sinh. Người ta vẫn thường nói rằng GVCN lớp là “một đại diện của Hiệu trưởng” trong tập thể lớp mình phụ trách. Người GVCN lớp là linh hồn của lớp học, là người “cố vấn” tin cậy dẫn dắt, định hướng, giúp học sinh biết vươn lên, tự hoàn thiện và phát triển nhân cách. Sự phát triển toàn diện của học sinh, sự đi lên của tập thể lớp đều có sự đóng góp quan trọng của GVCN lớp.

Vai trò của GVCN đặc biệt quan trọng là vậy, cho nên để làm tròn trách nhiệm của mình, GVCN phải đảm nhiệm một khối lượng lớn công việc. Đặc biệt là công tác chủ nhiệm đối với các lớp học các hệ bổ túc văn hóa, liên thông, vừa làm vừa học, các lớp bỗi dưỡng nâng cao trình độ... đang học tập tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) các tỉnh thì công tác chủ nhiệm đối với các lớp thuộc hệ đào tạo này thì vai trò người giáo viên làm công tác chủ nhiệm lại càng có vị trí quan trọng và khó khăn hơn nhiều, vì đối tượng tham gia học tập không đồng đều về trình độ và tuổi tác và nó phải là cầu nối giữa lớp với đơn vị chủ trì đào tạo và với đơn vị liên kết đào tạo nhằm giải quyết các công việc có liên quan, toàn bộ công tác điều hành, quản lý học viên; thu học phí chủ yếu là do các đơn vị phối hợp đào tạo phụ trách mà công tác này các đơn vị phối hợp đào tạo giao cho GVCN các lớp. Nếu người giáo viên chủ nhiệm lớp không điều hành, quản lý lớp học theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao thì có nhiều ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy của giảng viên và việc học tập của học viên cũng như giải quyết các công việc có liên quan của 2 đơn vị liên kết (đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo).

Để công tác chủ nhiệm của GVCN các lớp liên kết đạt hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế với các loại hình các lớp liên kết đào tạo đang học tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa. Trong thời gian công tác tại phòng Quản lý đào tạo tôi đã đưa ra một số biện pháp cụ thể như sau:

1. Khảo sát,  nghiên cứu kỹ đặc điểm tình hình của lớp để từ đó xây dựng nội quy, kế hoạch hoạt động của lớp và tiến hành đại hội bầu ra ban cán sự lớp:                                                                                                                                     

- Ngay sau khi nhận lớp GVCN lớp phải tìm hiểu, nghiên cứu về đặc điểm, tình hình của lớp mình phụ trách như: Độ tuổi trung bình của lớp (học viên nhiều tuổi nhất, học viên ít tuổi nhất, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, chức vụ công tác đã qua của học viên...) qua đó làm căn cứ quan trọng để GVCN lớp xây dựng kế hoạch, đưa ra các biện pháp quản lý sao cho phù hợp với tình hình của lớp.

- Căn cứ vào đặc điểm tình hình của lớp, của đơn vị chủ trì đào tạo GVCN lớp phải xây dựng kế hoạch chi tiết cho cả kỳ học, khóa học và bản kế hoạch này phải được xây dựng trên cơ sở đưa ra bàn bạc thật sự dân chủ trong tập thể lớp, trong đại

hội lớp có như vậy bản kế hoạch mới đảm bảo tính khả thi và tính hiệu quả

- Trong kỳ học đầu tiên phải tiến hành đại hội lớp, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị hoặc đơn vị chủ trì đào tạo bầu chọn ban cán sự lớp (có thể gồm từ 3 đến 5 người) việc bầu chọn, cử ban cán sự lớp phải được tiến hành hết sức công khai, dân chủ đảm bảo chọn được một bộ máy ban cán sự lớp có tinh thầm trách nhiệm cao, nhiệt tình trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được giao.

2. Tăng cường, bám sát kế hoạch học tập của các trường Trung ương, tạo mối quan hệ thuận lợi, đoàn kết nội bộ lớp với cán bộ, giáo viên của đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị phối hợp đào tạo.

- Xây dựng được mối quan hệ đoàn kết, thân thiện tạo thuận lợi trong công việc giữa tập thể lớp với giảng viên vào giảng dạy và 2 đơn vị liên kết. GVCN lớp là cầu nối quan trọng giữa tập thể lớp với đơn vị chủ trì đào tạo và đơn vị liên kết.

- GVCN lớp phải quan tâm phối hợp chặt chẽ với giáo viên giảng dạy các bộ môn, bộ phận giáo vụ của nhà trường để xét điều kiện dự thi học phần của học viên, sao cho đảm bảo thuận lợi, công bằng cho học viên. Sau khi thi kết thúc học phần tùy theo từng đơn vị chủ trì đào tạo cần liên hệ để công bố điểm thi học phần để học viên nắm được, nếu thiếu điểm để học viên có kế hoạch xin học lại và thi lại, tránh tình trạng đến khi xét điều kiện thi tốt nghiệp học viên mới biết dẫn tới khó khăn trong việc đang ký học lại, thi lại ảnh hưởng đến điều kiện thi tốt nghiệp.

- Cuối mỗi môn học phối hợp với giáo viên giảng dạy để đánh giá, xét điều kiện thi học phần và công bố kết quả cho mọi học viên trong lớp. Cuối đợt học, kỳ học tổ chức họp lớp sơ kết có lãnh đạo phòng quản lý đào tạo tham dự

3. Tăng cường công tác quản lý tính chuyên cần và chấn chỉnh việc học thay thi hộ của học viên.

Do đặc thù các lớp học hệ VLVH đó là vừa tham gia công tác vừa sắp xếp thời gian để học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính vì vậy đôi khi công việc chuyên môn tại đơn vị công tác làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nội quy, quy chế của các nhà trường và được thể hiện rõ nét nhất đó là tính chuyên cần chưa cao, nhiều học viên lợi dụng vào đặc điểm này để nghỉ học, do vậy nếu người giáo viên chủ nhiệm lớp cần có biện pháp phù hợp trong việc quản lý, đánh giá tình hình của lớp học cụ thể như sau.

- Ngay từ khi nhập học và sau khi đại hội lớp được tiến hành, GVCN lớp tiến hành cho học viên làm bản cam kết (phần phụ lục) trong bản cam kết ngoài cam kết phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả nội quy, quy chế chung ra thì một trong những nội dung quan trọng đó là phải cho học viên đăng ký chữ ký gốc (chữ ký này sử dụng trong toàn bộ khóa học khi có liên quan đến việc học tập và thi, kiểm tra học phần) và phải ghi tên mình bằng chữ thường (không được viết chữ in hoa). Toàn bộ bản cam kết phải viết tay nộp bản gốc trên khổ giấy A4 không được đánh máy. Nếu chúng ta làm được như vậy thì đây là căn cứ, là cơ sở quan trọng để xét điều kiện thi học phần và hạn chế được mức thấp nhất những học viên không đi học như người học hộ.

- Tiến hành chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ (từ 3 dến 5 nhóm tùy theo số lượng học viên). Các nhóm sau khi được chia, mỗi nhóm phải thành lập một nhóm trưởng và từng thành viên trong nhóm được cố định chỗ ngồi trong lớp (vị trí này được cố định trong cả khóa học hoặc nếu cần thiết mới thay đổi). Toàn bộ sơ đồ ngồi trong lớp được thông báo cho: Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy, trợ lý phòng và được miên yết tại lớp học.

- Từng môn học có một sổ điểm danh riêng (phần phụ lục) sổ điểm danh này do học viên tự ghi họ tên và ký vào sổ điểm danh (ghi đúng như mẫu đã đăng ký từ đầu năm học, khóa học). Sổ điểm danh nay học viên tự  chuyển cho nhau để điểm danh, cán sự lớp chỉ theo dõi chốt số lượng học viên đi học vào cuối mỗi buổi, mỗi ngày học tùy theo yêu cầu. Sau khi kết thúc môn học GVCN lớp cùng với ban cán sự và giáo viên giảng dạy thống nhất và ký vào danh sách những học viên đủ điều kiện dự thi học phần môn đã học.

- GVCN lớp, ban cán sự lớp hoặc giảng viên có thể dễ dàng điểm danh qua

sơ đồ lớp học vào bất kỳ thời điểm nào trong khi đang học tập mà không cần phải dựng việc học tập của lớp.

4. Triển khai đến từng học viên và tổ chức cho học viện thực hiện tốt các văn bản, nội quy, quy định về công tác liên kết đào tạo như:

+ Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Thông tư số 15/2011/BGDĐT ngày 09/4/2011 về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-GDĐT  ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên

nghiệp, cao đẳng, đại học;

Qua thời gian công tác tại Trung tâm, qua thực tế làm công tác chủ nhiệm lớp trong những năm qua, bằng một số biện pháp mà chúng tôi đề suất trên đây tuy không phải là mới nhưng việc phân tích và vận dụng các biện pháp trên trong những năm về công tác chủ nhiệm lớp đã mang lại kết quả và thành công đáng kể trong công tác chủ nhiệm các lớp liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 7 năm  2013

 “Trích SKKN năm học 2012-2013 của đồng chí Lê Trọng Sơn

Phó trưởng phòng QLĐT Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  Chia sẻ: Share on Facebook Google Share on LinkHay Share on Go Share on Zing